Atbalsts skolotājiem atālinātās mācīšanas radīto izaicinājumu pārvarēšanā

Erasmus+ KA226 Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts skolu izglītības sektorā, Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599

Projekta mērķis ir izveidot digitalizētu psiholoģiskā atbalsta programmu, kas būs pieejama visiem Latvijas skolotājiem bez maksas digitālā platformā e-vidē.
Projekta ilgums: no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam.


Projekta partneri: Latvijas Universitāte, Vitauta Dižā Universitāte (Vytautas Magnum University, Lietuva) un Paneiropas Universitāte (Paneuropean Univeristy, Slovākija).


Projekta mērķa grupas: strādājoši skolotāji, pedagoģijas studenti, skolu administrācijas atbalsta personāls, augstskolas un citas izglītības iestādes, kas īsteno skolotāju apmācību, amatpersonas, organizācijas un iestādes, kas nodrošina karjeras plānošanu un atbalsta pieaugušo tālākizglītību.

Projekta intelektuālie rezultāti 

  1. Pētījums: situācijas analīze: skolotāju socioemocionālā veselība un dzīvesspēks. 
  2. Digitāla skolotāju psiholoģiskā atbalsta programma Dzīvesspēks Skolotājam, kurā skolotāji varēs saņemt regulāras tiešsaites konsultācijas, dalīties ar pieredzi atbalsta grupā, iepazīties ar psiholoģiskos pētījumos balstītiem video formāta vingrinājumiem.
  3. Skolotāju tālākizglītības programma e-grāmata un skolotāju dzīvesspēka atbalstam.
  4. Divas starptautiskas publikācijas par projekta rezultātiem.


Projekta ilgtermiņa mērķis: balstoties uz projekta rezultātiem, izstrādāt rekomendācijas par valsts nodrošinātas atbalsta sistēmas izveidi skolotājiem profesionālās izdegšanas novēršanai un atbilstošu izmaiņu likumdošanā veikšanu.


Projekta vadītāja: asoc.prof. Ilze Briška ilze.briska@lu.lv, 29247066