Baudīšanas četri soļi

Ievads

Uzdevums tiek praktizēts, ja vēlamies trenēt savas prasmes fokusēties uz patīkamo, izmantojot savas sajūtas jeb maņas- redzi, ožu, garšu, tausti, dzirdi.

Lai praktizētu, ir jābūt kādam reālam priekšmetam/objektam, ko var sataustīt/redzēt/dzirdēt/saost/izgaršot. Visbiežāk ņem rozīni vai maizes gabaliņu, vai ko citu organisku vai dzīvu- puķi, lapu no koka, kastani, zīli, kādu ogu utml. Var būt arī kāds objekts, kas orientēts uz konkrētu vienu maņu, piemēram, dzirdi (mūzika).

Galvenais noteikums pozitīvā uztveres priekšmeta izvēlē ir tas, lai jums ir patīkami.

Vingrinājums ir saistīts ar kognīciju+ emocijām- domāšanu, uztveri, iztēli un iekšējo runu.

Vingrinājumam ir 4 soļi:

  1. Nofiksēt, ka šis priekšmets man patīk fiziski caur sajūtām.
  2. Ļauties pašrefleksīvai domu plūsmai, asociācijam, definētjot, kas man tieši patīk, ar ko man tas asociējas.
  3. Iedziļināties – turpināt vērot, pasmaržot, aptaustīt, ieklausīties, izgaršot: ko vēl es varu atrast tajā, kas man patīk, atrast patīkamo galveno sajūtu un tajā palikt vismaz 5 minūtes, nesteigties.
  4. Pateicība. Izteikt domās pateicību, noskaitīt pateicību (šim priekšmetam, tiem, kas to veidoja, dabai vai …debesīm, kokam, kādam cilvēkam un sev).

Instrukcija

  • Paņemiet kādu ar sajūtām uztveramu patīkamu priekšmetu objektu, piemēram, maizes gabaliņu vai rozīni, vai žāvētu plūmi/aprikozi.
  • Vērojiet, aptaustiet, pasmaržojiet, pagaršojiet izvēlēto objektu  - sajūtiet ar sajūtām, kas jums patīk un izvirziet fokusētu domu- MAN TAS PATĪK!
  • Izbaudiet ar dažādām maņām tik ilgi, lai veidojas asociācijas, kas tieši patīk,  piemēram, redzes tēli, kas uzpeld no atmiņas vai iztēles, ko izraisa smarža, garša u.c.
  • Iztēlojieties/ padomājiet - šobrīd nekas pasaulē vairs neeksistē kā tikai šī rozīne un manas sajūtas, visu citu es izmetu ārā.
  • Paildziniet baudas izjūtu,  meklējot apzināti, kas vēl patīk,  meklējot arvien, par ko priecāties- smarža, asociācijas, taustes tēli, smaržu tēli, domas, kas uzpeld, doma- kāpēc man tas ir svarīgi utt. Ielieciet kādu jums svarīgu vēstījumu!
  • Tad izsakiet pateicību šim objektam un tiem, kas to radīja/ izveidoja, apzināti meklējiet vārdus, kam pateikties (dabai vai …debesīm, kokam, kādam cilvēkam u.tml.). Piemēram, es pasaku paldies tiem cilvēkiem, kuri to veidoja, audzēja, novāca, žāvēja, piegādāja, cepa. Un tad izsakiet pateicību sev - paldies, ka man ir spējas sajust! Paldies, ka man ir šāda pieredze! Paldies, ka es mācos.