Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Pēc studentu kopskaita Latvijas Universitāte ir arī valsts lielākā universitāte. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Vairāk par LU: https://www.lu.lv/par-mums/par-lu/

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) ir lielākā Latvijas Universitātes (LU) struktūrvienība, kas attīsta svarīgākās cilvēkzinātnes – izglītības zinātnes un psiholoģiju –,  kā arī mūsdienās tik nepieciešamo dizaina un interjera mākslas jomu. Fakultātē var studēt un veikt pētniecību arī izglītības vadībā, veicinot savas līdera prasmes. PPMF ir lielākais skolotāju un psihologu izglītības centrs Latvijā. Šobrīd fakultātes akadēmiskās un profesionālās bakalaura, maģistra un doktorantūras programmās ir uzņemti vairāk nekā 4000 studentu. Pieredzējuši skolotāji un psihologi var pilnveidot savas kompetences un apgūt dažādās profesionālās tālākizglītības programmas. Vairāk par PPMF: https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/

Projekta komanda

 • Projekta vadītāja Ilze Briška, Dr.paed., Mg. art., PPMF asociētā profesore, ilze.briska@lu.lv
 • Vecākā eksperte Guna Svence, Dr. Psych., PPMF profesore, guna.svence@lu.lv
 • Pētnieka asistente Ieva Pakse, Mg. soc., sertificēta mediatore, programmu vadītāja, lektore, sociālo zinību, ekonomikas politikas un veselības mācības skolotāja, ieva.pakse@gmail.com
 • Pētnieka asistente Lāsma Lagzdiņa, Mg.psych, lasma.lagzdina@gmail.com
 • IT speciālists Vladimirs Oļesiks
 • Eksperte Anda Gaitniece-Putāne, Dr. psych, PPMF docente, psiholoģe, supervizore
 • Eksperte Alla Plaude, Dr. psych, PPMF docente, izglītības psiholoģe
 • Eksperte Indra Majore-Dūšele, Mg. psych, pētniece, psihoterapeite, supervizore
 • Eksperte Arita Berga, Mg. izgl vad., sociālā pedagoģe
 • Eksperte Zaiga Kriķe, Mg. psych, izglītības psiholoģe
 • Eksperte Baiba Kalnciema, Mg. paed., Mg psych, izglītības psiholoģe
 • Eksperte Nataļja Gudakovska, Mg. psych, apmācību vadītāja, koučs, izglītības projektu koordinatore 
 • Eksperte Laura Lauberga-Nikolova, izglītības projektu koordinatore, skolotāja
 • Video producents Niklāvs Rubenis
 • Dizainere Māra Ozola
 • Tulkotāja Kristīna Korneliusa
 • Tulkotāja Vineta Apse

Projekta vadītāja

Dr.paed., Mg. art., PPMF asociētā profesore, Ilze Briška

Vecākā eksperte

Dr. Psych., PPMF profesore, Guna Svence