SKOLOTĀJA DZĪVESSPĒKS (Teacher resilience)

Covid-19 pandēmija izglītības jomā strādājošos ir ietekmējusi īpaši smagi – nepieciešamība ātri pielāgoties attālinātās mācīšanas apstākļiem, apgūt jaunus digitālos rīkus, sniegt individuālu atbalstu skolēniem, kuriem attālināta mācīšanās sagādā grūtības, kā arī jaunā mācību satura ieviešana kompetenču klasēs ir ievērojami paaugstinājusi profesionālās izdegšanas riskus, ko apliecina arī 2020. gadā veiktās skolotāju aptaujas. Pagājušā gada martā LIZDA veiktajā aptaujā 95 % pedagogu noradīja, ka mācīšanās attālināti aizņem vairāk laika nekā mācību process klātienē. Šajā aptaujā skolotāji arī noradīja, ka būtu vēlams lielāks psiholoģiskais atbalsts un psihologa konsultācijas pārslodzes gadījumā.

Atsaucoties un skolotāju vajadzībām, Latvijas Universitāte kopā ar Vitauta Dižā universitāti Lietuvā un Paneiropas universitāti Slovākijā šī gada maijā uzsāka Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projektu “Atbalsts skolotājiem attālinātās mācīšanas radīto izaicinājumu pārvarēšanā” (PERSONA) Nr. 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599 īstenošanu; Latvijas Universitāte ir Projekta vadošais partneris.

Projekta ietvaros tiks visās iesaistītajās valstīs tiks veikta attālināti strādajošu skolotāju sociāli emocionālās veselības un dzīvesspēka (resilience) izpēte, un izveidota  digitalizēta psiholoģiskā atbalsta programma visiem Latvijas, Lietuvas un Slovākijas skolotājiem, kas būs pieejama bez maksas digitālā platformā e-vidē. 

Projekta ilgtermiņa mērķis ir, pamatojoties uz projekta rezultātiem, izstrādāt rekomendācijas par valsts nodrošinātas atbalsta sistēmas izveidi skolotājiem profesionālās izdegšanas novēršanai un atbilstošu izmaiņu likumdošanā veikšanu.

Vietne SKOLOTĀJA DZĪVESSPĒKS (Teacherresilience) informēs par Projekta norisi, tajā tiks ievietoti Projekta pētījuma rezultāti, Projekta gaitā izstrādātie materiāli un saites uz papildu informācijas avotiem.