Par programmu

Vingrinājumu programmas mērķis ir palīdzēt skolotājam uzturēt un stiprināt dzīvesspēku
kompleksā un stresa pilnā ikdienas darbā.
Programmu veido 16 vingrinājumi, kas izkārtoti 5 tematiskos blokos. Tie palīdz - gan apzināti
vadot savu uzmanību uz elpu un sava ķermeņa sajūtām, gan veicot stresa pašvadību, gan
relaksējoties, gan veicot smieklu jogas vingrinājumus, kas ļauj izelpoties un atbrīvot muskuļus,
gan izmantojot darbu pāros un mazajās grupās, veicot pateicības un 7 soļu dzīvesspēka
domāšanas vingrinājumus. Šos vingrinājumus kā raksturīgākos konkrētajai tēmai izveidoja un
ierunāja LU eksperti, kuri ir savas tematiskās jomas pārzinātāji un praktizētāji.
Vingrinājumu programma ir pārbaudīta 5 izglītības iestādēs un pilnveidota saskaņā ar skolotāju
un nodarbību vadītāju atgriezenisko saiti.
Vingrinājumus atkarībā no situācijas var veikt individuāli vai nelielā grupā, izglītības iestādes
telpās, mājās vai jebkurā citā jums ērtā vietā, pirms vai pēc darba, kādā starpbrīdi vai brīvdienā.
Ieteikums- sākt ar video noskatīšanos, izvēloties tēmu, kas jums interesē šajā brīdī. Var Izvēlēties
un noskatīties tikai vienu vingrinājumu. Ja video materiāls pietiekami nepaskaidro vingrinājumu,
iesakām izlasīt vingrinājuma aprakstu.
Varat veikt vingrinājumus visus pēc kārtas, var no katra bloka pa vienam. To nosaka jūsu šī brīža
vajadzības- vai nu relaksēties mierā un klusumā, vadoties pēc eksperta balss vadības, vai tieši
otrādi- izkustēties, izvingrināt balsi un vēdera muskuļus smejoties, vai arī risināt kādu problēmu,
izejot cauri 7 dzīvesspēka prasmju domāšanā soļiem.
Lai jums izdodas!

Lūdzu, novērtējiet piedāvātos materiālus, lai dotu iespēju projekta pētniekiem apzināt vingrinājumu
efektivitāti un pilnveidot programmu saskaņā ar praktiķu ieteikumiem.
Aptaujas aizpildīšana aizņems 5-7 minūtes.

Aptauja

E-grāmata