Vitauta Dižā Universtiāte, Lietuva

1922. gadā izveidotā Vītauta Dižā Universitāte (VDU) ir valsts dibināta mācību iestāde. Tā īsteno liberālu studiju politiku, kuras pamatā ir Hārvardas studiju modelis un attiecīgas pētniecības aktivitātes ar mērķi sniegt ieguldījumu Lietuvas un pasaules sabiedrībā. Universitāte piedāvā studijas un veic pētījumus humanitārajās, sociālajās, dabas, tehnoloģiju un lauksaimniecības zinātnēs un biomedicīnā. VDU piedāvā 138 studiju programmas, ieskaitot 46 pilna laika bakalaura un maģistra programmas angļu valodā un pēcdiploma studijas kopā 9433 studentiem. Universitātē 23 dabas, tehnoloģiju, lauksaimniecības, sociālo un humanitāro zinātņu jomās studē 320 doktorantu. VDU tiecas pēc izcilības,mācībās, pētniecībā, mākslā un inovācijās, kā arī veicina savu studentu kritisko domāšanu, iztēli, vēlmi un spējas mācīties mūžizglītībā. 

VDU kā projekta partneris un koordinators ir iesaistījies H2020, COST, Erasmus+, Nordplus, LIFE, Interreg aktivitātēs, kā vairāk nekā 100 Eiropas struktūrfondu projektos, tāpēc zinātnieki ir uzkrājuši stabilu pieredzi starptautiskos zinātniskos pētījumos un projektu vadībā, būdami dažādu un dažādu jomu nacionālo un starptautisko profesionālo asociāciju biedri. Specializētā infrastruktūra tiek izmantota informātikas laboratorijās gan pētniecībā, gan studijās. Lasīt vairāk.

Pedagoģiskās studijas VDU Izglītības akadēmijā piedāvā jaunu pieeju skolotāju sagatavošanai, apvienojot pamatīgas starpdisciplināras un objektīvas zināšanas, visefektīvāko izglītības pieredzi un dziļi iesakņojušās tradīcijas, kā arī veicinot humānistisko Artes liberales garu. Gatavojot skolotājus, uzmanība tiek pievērsta ne tikai  zināšanām par kādu priekšmetu, bet arī katra skolēna visaptverošai izglītībai un pašrealizācijai, lai izglītotu izcilu XXI gadsimta skolotāju, kurš nebaidās no izaicinājumiem. Lasīt vairāk.

Projekta komanda
Vadītāja / pētniece: Ala Petrulytė, profesore, ala.petrulyte@vdu.lt
Projekta administratore: Sigita Remeikienė, sigita.remeikiene@vdu.lt
Pētnieka asistentes: Virginija Guogienė, virginija.guogiene@gmail.com 
Vaiva Rimienė, vaiva.rimiene@vdu.lt
Pētniece/ trenere (projekta otrais posms): 
Inga Polikevičiūtė-Čepelionė, Marina Guptor, Žydrė Arlauskaitė
IT speciālists: Andrius Markevičius

Vadītāja / pētniece

profesore, Ala Petrulytė

Pētnieka asistentes

Virginija Guogienė