Laimīga brīža smiekli

Ievads

Smiekli mums bieži palīdz distancēties no problēmas vai atslēgties no grūta brīža, pārslēgties uz kaut ko patīkamu. Tie palīdz mums paskatīties uz lietām vieglāk, izkāpt no “kastītes”, kurā mēs mēdzam nonākt smagos brīžos. Tad mums parādās spēja ieraudzīt situāciju ar plašāku perspektīvu. Kā zinām, domas, emocijas un uzvedība ir cieši saistītas. Atmiņas par patīkamiem brīžiem, kad mēs jutāmies labi un priecīgi, var palīdzēt uzlabot mūsu emocionālo stāvokli un arī mainīt uzvedību.

Instrukcija

  • Atcerieties kādu brīdi vai drīzāk situāciju no savas dzīve, kad jūs jutāties priecīgi, mīlēti, jaukā kompānijā, smējāties kopā ar kādu citu.
  • Pakavējieties tajā atmiņā kādu brīdi, lai ar to ciešāk savienotos.
  • Atcerieties, kā jūs smaidījāt vai smējāties tad, un (ja ir vieglāk turēt acis ciet, to droši var darīt),
  • sāciet smaidīt vai smieties tā, kā jūs to darījāt toreiz.
  • Tas var paņemt kādu minūti vai pusotru, lai savienotos ar to atmiņu/ situāciju.

Smiešanās vingrinājumu beigās- pārbaudiet tagad savu skalu – kā jutāties šobrīd – no 1 līdz 10.