Septiņi soļi dzīvesspēkam

Ievads

Šo uzdevumu izmanto sarežģītās situācijās, kad nevar saprast, ko darīt, kā reaģēt uz izaicinājumu, piemēram, jums ir kāds jauns piedāvājums (karjerā, brauciens, mācības), konflikts ar citādi domājošiem kolēģiem u.tml., un jūs nezināt, ko darīt – uzņemties risku vai pakļauties vieglākajam ceļam, cīnīties vai bēgt, iesaistīties vai atturēties. Jums ir šaubas, neziņa, bet nav iespējams izvairīties no lēmuma pieņemšanas.

Dzīvesspēka attīstības vingrinājums ir saistīts ar cilvēka domāšanas maiņu. Tajā darbojas formula domas maiņa + emociju un attieksmes maiņa = dzīvesspēcīga rīcība.

Vingrinājums palīdz

  • mācīties atpazīt savus domāšanas ieradumus situācijās, kad tiek piedzīvots IZAICINĀJUMS;
  • saprast, kā jūsu domāšana ierasti darbojas izaicinājuma situācijās, nodefinēt, kura doma visbiežāk jūs sastindzina, liek iestrēgt un neļauj risināt situāciju;
  • izprast, no kurienes šī stindzinošā doma nāk, kāda jūsu pieredze ir to veidojusi, kurš jums to, iespējams, ir iedvesis;
  • mācīties nomierināties, lai uz laiku atliktu satraucošo steidzīga lēmuma pieņemšanu, un “savākties”;
  • vingrināties atrast jaunas pārliecības un priekšstatus, uz ko var balstīties jaunais domāšanas veids, kas ļautu tev pieņemt izaicinājumu/tikt galā ar grūtībām optimistiskākā veidā;
  • mācīties uz konkrēto izaicinājumu paskatīties no 3 scenāriju viedokļa -  ATRAST VIDUSCEĻA SCENĀRIJU;
  • iemācīties ātri izmantot šos septiņus soļus jaunā situācijā.

Pamatojums

7 soļu pozitīvās domāšanas treniņa metodi izveidoja pozitīvās psiholoģijas aizsācējs profesors Martins Seligmans (ASV). Metodes oriģinālais nosaukums ir Penn Resilience, tā tika eksperimentāli pārbaudīta ASV kopš 1999.gada darbā ar depresīviem jauniešiem. Metodes pamatā ir ideja, ka domāšanu var mainīt no katastrofiskās domāšanas virzienā uz optimistiskāku, ja cilvēks kļūst par vērotāju attiecībā uz sevi. 

Lai to panāktu, vispirms jāiemācās apzināti atpazīt, kas raksturīgs jūsu domāšanai izaicinājuma pilnās situācijās.Tas nozīmē, ka ir jāspēj aprakstīt savu domāšanas procesu situācijā, kad ir pārņēmis pesimisms un neticība sekmīgam situācijas X iznākumam. Ja cilvēks spēj distancēti aprakstīt savu negatīvo domu gājienu, tās nosaucot/ ierakstot, tad viņa domāšanas izmaiņu process ir sācies!

Vingrinājums ir veicams rakstiski – sagatavojiet papīra lapu vai izdrukājiet pievienoto tabulu.

Instrukcija

Tabula: 7 soļi dzīvesspēkam

Tabula: Vērtības