Jaunumi

Starptautisks seminārs (hakatons) Latvijā Erasmus+ projektā par skolotāju dzīvesspēka programmas attīstību Latvijā, Lietuvā un Slovākijā

Projekta komandas gatavojas hakatonam septembra beigās Latvijā

6. aprīlī plānota projekta starptautisko partneru attālināta tikšanās.

LPA Izglītības psiholoģijas komitejas 11. zinātniski praktiskā konference “Skolotāju un speciālās palīdzības speciālistu atbalsts mūsdienu izaicinājumu kontekstā”

Skolotāja dzīvesspēks: problēmas un risinājumi

Tikšanās ar skolu pārstāvjiem

Projekta prezentācija LU Zināšanu Agorā

Projekta starptautisko partneru tikšanās

Publicēts projekta partneru raksts