6. aprīlī plānota Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta “Atbalsts skolotājiem attālinātās mācīšanas radīto izaicinājumu pārvarēšanā” starptautisko partneru attālināta tikšanās.

6. aprīlī plānota Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta “Atbalsts skolotājiem attālinātās mācīšanas radīto izaicinājumu pārvarēšanā” starptautisko partneru attālināta tikšanās. Projekta pētnieki no Latvijas Universitātes, Vitauta Dižā universitātes (Lietuva) un Viseiropas (Paneiropean) universitātes (Slovākija)  atskatīsies uz Projekta pirmā gada rezultātiem, apspriedīs topošas skolotāju psiholoģiskā atbalsta programmas principus un saturu, lai tas atbilstu skolotaju vajadzībām visas partnervalstīs, un plānos turpmāko sadarbību. 

Latvijas universitāte ir projekta vadošais partneris.

Dalīties