Latvijas skolotāju sociāli emocionālā veselība un dzīvesspēks attālināto mācību situācijā

PĒTĪJUMA ZIŅOJUMS

Guna Svence, Ieva Pakse, Lāsma Lagzdiņa, Ilze Briška

Erasmus+ projekta “Atbalsts skolotājiem attālināto mācību izaicinājumu risināšanā” ietvaros
ir paredzēta digitālas atbalsta sistēmas izveide skolotāju sociāli emocionālās veselības
veicināšanai Latvijā, Lietuvāun Slovākijā. Projekta rezultātā skolotājiem bez maksas digitāli būs
pieejama īpašu vingrinājumu sistēma, kas palīdzēs gan pārvarēt krīzes situācijas, gan gūt atbalstu
dzīvesspēka stiprināšanai un stresa vadībai.
Projekta pirmajā posmā tika veikta situācijas izpēte katrā valstī atsevišķi, lai noskaidrotu
skolotāju dzīvesspēka problēmas un resursus un piemērotu atbalsta programmu skolotāju
aktuālajām vajadzībām.
. Šajā ziņojumā atspoguļots skolotāju sociāli emocionālās veselības izpētes process un tā
rezultāti Latvijā.
Pētījumā tika adaptēti un izmantoti divi jauni psiholoģiskās novērtēšanas instrumenti:
SEHS-T (Social Emotional Health Scale – Teachers) un Dzīvesspēka skala (Resilience scale).
Aptaujā piedalījās Latvijas vispārīgās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, kas Covid-19
pandēmijas laikā vismaz gadu ir strādājuši attālināti.
Lasīt vairāk/ saite