Profesore Guna Svence tiekas ar skolu pārstāvjiem, lai iepazīstinātu tos ar aptaujas rezultātiem pilotskolā, raksturojot skolotāju sociāli emocionālās veselības un dzīvesspēka rādītājus konkrētā skolā. Raisījās diskusija par izglītības iestādes vadības iespējām un atbildību, lai ieinteresētu skolotājus piedalīties projektā paredzēto atbalsta pasākum-u testēšanā.

Dalīties