No 29 septembra līdz 2. oktobrim notiks Erasmus+ projekta “Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt kvalitatīvas tiešsaistes mācības” mācību pasākums (Learning, teaching, trainig activity). Pasākumā piedalīsies Lietuvas, Slovākijas un Latvijas universitāšu un skolu pārstāvji -  pētnieki, psihologi, skolotāji un skolu vadītāji, lai veiktu projekta norises gaitā izstrādāto skolotāju sociāli emocionālās veselības un dzīvesspēka attīstības atbalsta sistēmas starptautiska līmeņa izvērtēšanu un treneru apmācību. Projekta vadošā partnera - Latvijas universitātes projekta komanda prezentēs savu izstrādāto vingrinājumu programmu un digitālos risinājumus, kas aprobēti piecās Latvijas izglītības iestādēs. Pārējiem pasākuma dalībniekiem būs iespēja tos testēt, izteikt savu viedokli un radīt idejas nepieciešamiem uzlabojumiem, pirms produkti tiek piedāvāti plašākai skolotāju kopienai visās trīs partnervalstīs.

Mācību pasākums tiks organizēts kā hakatons, kad dažādu profesiju un pieredzes cilvēki ar līdzīgām interesēm un mērķiem kopā intensīvi strādā vairākas dienas, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Parasti hakatons tiek organizēts prom no plašas sabiedrības, lai labāk koncentrētos uz apspriežamo jautājumu. Darbs tiek plānots nelielās grupās, lai katram būtu iespēja kontaktēties ar iespējami atšķirīgiem cilvēkiem, izteikt savu viedokli un kopīgi radīt daudzveidīgas idejas neformālā un nepiespiestā gaisotnē.

Pasākuma rezultātā visi tā dalībnieki būs guvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un instrumentus, lai kā treneri patstāvīgi piedāvātu efektīvu palīdzību mērķa grupām savās mācību iestādēs.

Pēc pasākuma pilnveidotā skolotāju atbalsta programma būs pieejama digitālā formātā plašai auditorijai dalībvalstu interneta platformās.

Dalīties