Š.g. 24 septembrī prof. Guna Svence prezentēja projektu : Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt kvalitatīvas tiešsaistes mācības” (“Supporting teachers to face the challenge of distance teaching”) LU Zināšanu agorā. Profesore raksturoja projekta pētījuma metodiku un iepazīstināja auditoriju ar pirmajiem rezultātiem - skolotāju sociāli emocionālās veselības un dzīvesspēka rādītājiem pilotskolu izlasēs.

Vairāk: www.youtube.com/watch

Dalīties