LU 80. konferences sekcija “Skolotāja dzīvesspēks: problēmas un risinājumi” 2022. gada 9. februārī Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599, LU Nr.ZD2021/21147

Latvijas Universitātes 80 zinātniskās konferences ietvaros 9.februārī sekcija “Skolotāja dzīvesspēks: problēmas un risinājumi” (Teacher resilience: problems and solutions), veltīta skolotāju vajadzību un iespējamā atbalsta sistēmas apzināšanai Covid 19 krīzes apstākļos. Sekcijas pirmajā daļā Latvijas, Lietuvas un Slovākijas pētnieki prezentēja Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta “Atbalsts skolotājiem attālinātās mācīšanas radīto izaicinājumu pārvarēšanā”(PERSONA) Nr 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599 pirmā gada pētījuma rezultātus, atklājot būtiskākās skolotāju problēmas dinamisku pārmaiņu un attālinātu mācību izraisītas pārslodzes situācijā. Sekcijas otrās daļas dalībnieki iepazīstināja ar teorētiskiem un empīriskiem pētījumiem par skolu vadības, mentoru un izglītības politikas iespējām un atbildību pasargāt skolotājus no izdegšanas un profesijas pamešanas Latvijā, Lietuvā un Ungārijā.

Skolotāju aptaujas uzrādīja augstus skolotāju sociāli-emocionālās kompetences līmeni visās iesaistītajās valstīs, bet galvenā problēmas atklājās viduvējos dzīvesspēka rādītājos kā arī zemos “uzticēšanās citiem”, “institūcijas un kolēģu atbalsts” rādītājos visās skolotāju izlasēs.

Kā būtiskus risinājumus sekcijas dalībnieki piedāvāja psiholoģisku atbalstu skolotājiem, lai uzlabotu viņu stresa pārvarēšanas un savstarpēja atbalsta prasmes, skolas kultūras stiprināšanu, uzticības pilnu attiecību veidošanu gan skolas iekšienē, gan sadarbībā ar pašvaldībām, dziļu, eksistenciālu dialogu, mērķtiecīgi plānotu mentora darbu un skolas vadītāja atbildības apzināšanos.

Sekcijas darba rezultāti tiks izmantoti, lai veidotu zinātniski pamatotu eksperimentālu tiešsaistes programmu skolotāju skolotāju dzīvesspēka stiprināšanai un pārbaudītu to praksē, kā arī apkopotu rekomendācijas izglītības politikas veidotājiem.

Dalīties