Projekta partneru tikšanās Zoom platformā

2021. gada 21. septembrī tiešsaistē notika projekta PERSONA starptautisko partneru tikšanās, lai pārrunātu pirmos pētījuma rezultātus un vienotos par salīdzinošā pētījuma norisi. Prof. Eva Gajdošova prezentēja Slovākijas datus, Ala Petrulīte pastāstīja par galvenajiem rezultātiem Lietuvā, bet pētniece Lāsma Lagzdiņa un prof. Guna Svence raksturoja Latvijas skolotāju izlases rādītājus. Partneri secināja, ka sākotnējie dati visās valstīs rāda,  ka skolotāji attālināto mācību situācijā izjūt emocionālas pašregulācijas un sociāla atbalsta trūkumu, grūtības tikst galā ar stresu krīzes situācijā. ievērojamas atšķirības ir vērojamas atkarībā no skolotāju vecuma, darba stāža un mācību iestādes tipa. Pētījuma rezultāti palīdzēs veidot digitālo atbalsta programmu atbilstoši skolotāju vajadzībām katrā valstī. 

Dalīties